Hướng dẫn lặp đặt Tôn sinh thái nhựa Bitum

Posted on Posted in Onduline
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 14
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 14

 

Cách Trải Tấm

Bắt đầu lợp so le theo hướng ngược với hướng gió chủ đạo trong năm và trải tấm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5,... Trong đó, tấm thứ 4 là tấm được cắt đôi từ tấm nguyên.

Cách trải tấm - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Cách trải tấm - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Cách Lợp Theo Độ Dốc Mái

Độ dốc mái - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Độ dốc mái - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Cách Neo Đinh

Áp dụng cho cho các vùng có áp lực gió yếu IA, IIA, IIIA.

Cách neo đinh - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Cách neo đinh - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Độ dốc mái từ 10°-15° các vùng có áp lực gió mạnh IIB, IIIB, IVB, VB theo bảng phân Vùng áp lực giớ- TCVN 2737-9.

Dùng 19 đinh vít cho mái có độ dốc > 15°, dùng 18 định cho mái có độ dốc từ 10° – 15°.

Cách neo đinh - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Cách neo đinh - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 15
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 15

Chi Tiết Úp Nóc

Khoảng cách chồng mí tối thiểu là 12.5 cm.

Chiều rộng phủ cánh của tấm úp nóc tối thiểu là 12 cm. Neo đinh tất cả các vị trí sóng của tấm lợp đa dụng Onduline.

Úp Nóc - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Úp Nóc - Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Chi Tiết Diềm Mái

Lắp đặt tấm diềm đầu hồi ốp lên tấm lợp.

Diềm mái – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Diềm mái – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Chi Tiết Đường Tụ Thủy

Neo đinh theo tấm lợp.

Đường tụ thủy – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Đường tụ thủy – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Chi Tiết Giáp Tường

Giáp tường – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Giáp tường – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

 

Giáp tường – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Giáp tường – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 16
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 16

Mái Vòm

Tấm lợp đa dụng Onduline tự bo tròn theo kết cấu mà không cần phải có sự can thiệp uốn cong bằng máy móc. Đây là điểm nổi bật so với các sản phẩm lợp mái khác.

Mái vòm – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline
Mái vòm – Hướng dẫn lắp đặt tấm lợp sinh thái Onduline

Chúng tôi nhận phản hồi bài viết ở đây..