Công trình trường học – Tấm lợp sinh thái Onduline

Posted on Posted in Onduline
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 11
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 11

Công Trình Trường Học

Tấm lợp đa dụng Onduline là một trong những vật liệu có thiết kế bề mặt tăng khả năng triệt tiêu tiếng ồn do mưa gây ra tốt nhất, được khuyến nghị sử dụng trong hệ thống TCVN áp dụng cho việc lợp mái của các công trình Trường học, cụ thể là:

* TCVN 3907:2011 – Trường Mầm Non – Yêu cầu thiết kế- Mục 7.10

* TCVN 8793:2011 – Trường Tiểu Học – Yêu cầu thiết kế – Mục 7.7

* TCVN 8794:2011 – Trường Trung Học – Yêu cầu thiết kế – Mục 7.10

Chúng tôi nhận phản hồi bài viết ở đây..