Trang Trại Chăn Nuôi – Tấm lợp sinh thái Onduline

Posted on Posted in Onduline
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 08
Tấm lợp sinh thái đa dụng Onduline, catalogue 2015, trang 08

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

Việc đảm bảo môi trường và không gian sống đúng tiêu chuẩn cho vật nuôi tại các trang trại chăn nuôi là một việc làm vô cùng quan trọng. Nhiệt độ chuồng trại không được quá nóng hoặc quá lạnh, phải đảm bảo đủ độ thông thoáng cũng như che nắng che mưa hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho vật nuôi phát triển. Với tính năng tuyệt vời và không bị ăn mòn bởi các chất thải hữu cơ, Tấm lợp đa dụng Onduline là giải pháp được đáp ứng tốt yêu cầu trên khi dùng lợp mái cho các chuồng trại chăn nuôi. Không có chất a-mi-ăng gây độc hại trong thành thành phần cấu tạo, nguồn nước chảy từ hệ thống có thể được tái sử dụng mà không gây hại cho vật nuôi cây trồng.

Chúng tôi nhận phản hồi bài viết ở đây..