Tấm Polycarbonate

Posted on Posted in Sản Phẩm

Bài Viết về Polycarbonate

 • VIP, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột
  by Tôn Thành Công on 16/07/2019 at 2:22 AM

  VIP, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ.. .. .. Bảng Màu Quy Cách VIP Độ Dày 5mm Chiều Rộng, Khổ Rộng […]

 • VP, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột
  by Tôn Thành Công on 15/07/2019 at 2:22 AM

  VP, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ.. .. .. Bảng Màu Quy Cách VPĐộ Dày5mm | 6mm | 8mm | 10mmChiều Rộng, Khổ […]

 • TWINLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Indonesia
  by Tôn Thành Công on 14/07/2019 at 2:20 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ - TwinLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia. TwinLite là thương hiệu tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột chất […]

 • SOLARLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Indonesia
  by Tôn Thành Công on 13/07/2019 at 2:31 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ - SolarLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia. Solarlite – Tấm Polycarbonate rỗng ruột chất lượng, cao giá cả hợp lý, […]

 • SOLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Indonesia
  by Tôn Thành Công on 12/07/2019 at 2:22 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ - SoLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Indonesia. Chất lượng hàng đầu vẫn có thể đi kèm với giá cả […]

 • XLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột
  by Tôn Thành Công on 11/07/2019 at 2:22 AM

  XLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ.. .. .. Bảng Màu Quy Cách XLITEĐộ Dày4,5mmChiều Rộng, Khổ […]

 • SUNLITE, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Thái Lan
  by Tôn Thành Công on 10/07/2019 at 2:22 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ - SunLite, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan. .. .. Bảng Màu Quy Cách SUNLITE Thái Lan Độ Dày 5mm | 6mm Chiều […]

 • POLYTOP, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Thái Lan
  by Tôn Thành Công on 09/07/2019 at 2:24 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ -  PolyTop, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan. .. .. Bảng Màu Quy Cách POLYTOP Thái Lan Độ Dày 5mm | 6mm | 10mm […]

 • ECOPOLY, Tấm Polycarbonate Lấy Sáng Rỗng Ruột Thái Lan
  by Tôn Thành Công on 08/07/2019 at 2:21 AM

  Sử dụng để làm mái và vách ngăn lấy sáng, có nhiều màu trong như kính nhưng không bể, dễ uốn cong tạo hình, trọng lượng nhẹ -  EcoPoly, Tấm Polycarbonate Rỗng Ruột Thái Lan. .. .. Bảng Màu Quy Cách ECOPOLY Thái Lan Độ Dày 4,5mm | 5mm | 10mm […]

Chúng tôi nhận phản hồi bài viết ở đây..